- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  
THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG ĐOÀN THIẾU NHI

Niềm vui nối tiếp niềm vui, ngày đầu tiên của năm 2019, Giáo hội mừng kính Đức Maria tước hiệu Mẹ Thiên Chúa và là bổn mạng của Đoàn Thiếu Nhi giáo xứ Thánh Đa Minh.

Thông báo: Tuyển thiếu nhi đọc Lời Chúa trong Thánh lễ

Kính gửi quý Phụ huynh và các em Thiếu nhi, Được sự cho phép của quý cha Đoàn Thiếu nhi, Ban Phụng vụ mến mời các em tham gia vào việc đọc Lời Chúa, đọc lời nguyện Tín hữu, dâng lễ vật, dẫn lễ, xướng kinh trong thánh lễ, chầu Thánh Thể và các giờ đạo đức của Đoàn.

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông.

Địa chỉ văn phòng: Tầng trệt Trung tâm Mục vụ Đa Minh, số 190 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: --- | Email: 
---