THÔNG BÁO

Chương trình : - Giáng sinh 2016 - Lễ Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa - Bổn mạng Đoàn Thiếu nhi Gx. Đa Minh - Xuân Đinh Dậu 2017

DANH SÁCH HUYNH TRƯỞNG - GIÁO LÝ VIÊN NIÊN KHÓA 2015 - 2016

Danh sách các anh chị phụ trách các lớp giáo ly năm học 2015 -2016

Tổng quát

Tổng quát

Ban Giáo lý giáo xứ Đaminh Ba Chuông được cha Giacôbê Phạm Văn Phượng phát triển từ năm 1975, với tổ chức Ban Giáo lý viên phục vụ việc dạy giáo lý, chuẩn bị lãnh các bí tích Xưng Tội, Hiệp Lễ và Thêm Sức.

Phụ trách - Tuyên úy

Phụ trách - Tuyên úy

Linh mục Tuyên úy cũng là vị Phụ trách chính thức của Đoàn Thiếu Nhi giáo xứ Đaminh Ba Chuông. Vào đầu năm học 2015 - 2016 cha Giuse Trần Văn Việt, OP đã thay Cha Vinhsơn Nguyễn Thành Tín, O.P trong vai trò đặc trách của Đoàn Thiếu nhi. Cùng phụ tá cho ngài có cha Phaolo Nguyễn Hải Đăng, O.P.

Quy chế đoàn

Quy chế đoàn

Quy chế Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Đaminh Ba Chuông là một quyển sách mang tính nội bộ được diễn tả công khai gồm 5 phần chính:

Ban Điều Hành

Ban Điều Hành

Ban điều hành nhiệm kỳ 2014-2016

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức áp dụng từ năm học 2012 - 2013 do Cha Bề trên Chánh xứ phê chuẩn

Danh sách Huynh trưởng - Giáo lý viên và dự trưởng thực tập niên khóa 2014 - 2015

Danh sách Huynh trưởng - Giáo lý viên và dự trưởng thực tập niên khóa 2014 - 2015

Chân dung quý anh chị Huynh trưởng và dự trưởng thực tập tại các phân đoàn giáo lý thuộc xứ Đoàn "Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa" trong năm học 2014 - 2015

Ca đoàn thiếu nhi

Ca đoàn thiếu nhi

Ca đoàn thiếu nhi chịu trách nhiệm Phụng Ca trong Đoàn Thiếu Nhi, dưới sự đồng hành của quý anh chị Huynh trưởng và cộng tác viên.

Ban đại diện Phụ Huynh nhiệm kỳ 2014 - 2016

Ban đại diện Phụ Huynh nhiệm kỳ 2014 - 2016

Ban đại diện Phụ Huynh làm nhiệm vụ nối kết giữa quý phụ huynh và Đoàn Thiếu Nhi. Đặc biệt, Ban đại diện Phụ huynh đi đầu trong việc cộng tác xây dựng các chương trình của Đoàn Thiếu Nhi.

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa giáo xứ thánh Đa Minh - Ba Chuông.

Địa chỉ văn phòng: Tầng trệt Trung tâm Mục vụ Đa Minh, số 190 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: 028. 668.199.54 | Email: lienhe@thieunhibachuong.net