Giới thiệu Ban Trợ Úy và Ban đại diện phụ huynh nhiệm kỳ 2018 - 2020

"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo." (Mc 8, 34). Câu Lời Chúa của Chúa Nhật 24 Thường Niên năm B vừa qua thật phù hợp với ngày tuyên hứa và ra mắt của Ban Trợ Tá - Trợ Úy cũng như Ban Đại Diện Phụ Huynh giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông niên khóa 2018 - 2019.

 Lời Chúa Hằng Ngày" Ta là Đấng Thánh của Israel, Ta là Đấng Cứu Chuộc ngươi"
 
Is 41, 13-20
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông.

Địa chỉ văn phòng: Tầng trệt Trung tâm Mục vụ Đa Minh, số 190 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: --- | Email: 
---