Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông Nhận Lì Xì Đầu Năm

Chủ nhật - 11/02/2018 04:37
.
Anh Đoàn trưởng thay mặt toàn Đoàn gửi lời chúc năm mới đến quý Cha, quý Thầy và quý Soeur huấn giáo.

Ban huấn giáo của xứ Đoàn Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa.Thầy huấn giáo thay mặt ban huấn giáo gửi lời chúc năm mới đến toàn thể thiếu nhi của giáo xứ.Cha đặc trách xứ Đoàn phát lì xì cho các em thiếu nhi trong xứ Đoàn. 


 
Ban Truyền TNTT
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông.

Địa chỉ văn phòng: Tầng trệt Trung tâm Mục vụ Đa Minh, số 190 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: --- | Email: 
---