Thiếu nhi Đa Minh lãnh nhận bí tích Giải Tội và bí tích Thánh Thể

Thứ tư - 21/06/2017 04:07

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Chọn vào dòng chữ này để xem hình bản lớn.

 
Ban Truyền Thông
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông.

Địa chỉ văn phòng: Tầng trệt Trung tâm Mục vụ Đa Minh, số 190 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: --- | Email: 
---