Thiếu nhi tĩnh tâm chuẩn bị cho buổi lãnh nhận Bí tích Hòa giải lần đầu.

Thứ năm - 28/06/2018 01:51
       Nhằm chuẩn bị tâm hồn cho các em thiếu nhi chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Hòa Giải lần đầu, Giáo xứ Đa minh kết hợp với Đoàn thiếu nhi giáo xứ đã tổ chức buổi tĩnh tâm đặc biệt dành riêng cho các em lớp Ấu 3. Trong phần thuyết giảng, Cha chủ tế đã kể rất nhiều câu chuyện ý nghĩa, từ đó Ngài nhắc nhớ các em thiếu nhi phải sống cho xứng đáng với Bí tích mà mình được lãnh nhận. Cha nhấn mạnh rằng "các con phải sống nhân đức thật, tránh xa thói giả hình". Trong đời sống đức tin, "các con hãy chọn con đường hẹp, con đường của sự sống". Kết thúc buổi tĩnh tâm, các em được các anh chị Huynh Trưởng hướng dẫn vào Trung tâm mục vụ. Tại đây, mỗi em được phát một phần ăn nhẹ. Sau đó, các em được học bồi dưỡng, tập nghi thức và xét mình. 
 
 
Ban Truyền Thông TNTT

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông.

Địa chỉ văn phòng: Tầng trệt Trung tâm Mục vụ Đa Minh, số 190 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: --- | Email: 
---