DIÊN NGUYỆN GIÁNG SINH & THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH 2018

DIÊN NGUYỆN GIÁNG SINH & THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH 2018
Thánh lễ Vọng Giáng Sinh dành cho thiếu nhi bắt đầu lúc 18g30 với phần Diễn nguyện Giáng Sinh do các em thiếu nhi thực hiện. Sau Thánh lễ sẽ có các ông bà già Noel phát quà cho thiếu nhi
Thánh lễ Vọng Giáng Sinh dành cho thiếu nhi bắt đầu lúc 18g30 với phần Diễn nguyện Giáng Sinh do các em thiếu nhi thực hiện. Sau Thánh lễ sẽ có các ông bà già Noel phát quà cho thiếu nhiTác giả bài viết: Ban Truyền thông