Nghe giảng lễ Chúa Ba Ngôi năm 2016

Nghe giảng lễ Chúa Ba Ngôi năm 2016
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được.
Ga 16, 12-15

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

1Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy,  vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".  Đó là lời Chúa.

Thánh lễ Thiếu nhi 9 giờ Chúa nhật 22/5/2016
Giảng lễ: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, O.P.