Nghe giảng lễ Mình Máu Thánh Chúa năm 2016

Nghe giảng lễ Mình Máu Thánh Chúa năm 2016
Vào 09 giờ sáng Chúa nhật ngày 29 tháng 5 năm 2016, cha Phụ tá Phalô Nguyễn Hải Đăng, O.P. đã chủ tế Thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô và bế mạc tháng Hoa. Kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe bài giảng và bài hát Đáp ca trong Thánh lễ hôm ấy.
Vào 09 giờ sáng Chúa nhật ngày 29 tháng 5 năm 2016, cha Phụ tá Phalô Nguyễn Hải Đăng, O.P. đã chủ tế Thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô và bế mạc tháng Hoa. Kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe bài giảng và bài hát Đáp ca trong Thánh lễ hôm ấy.

Giảng lễ: Lm. Phaolô Nguyễn Hải Đăng, O.P.
 


Đáp ca lễ kính Mình Máu Thánh Chúa
Ca đoàn Thiếu Nhi