05/6/2016: Thi lại học kì II và Ấu nhi 3 thi vấn đáp

05/6/2016: Thi lại học kì II và Ấu nhi 3 thi vấn đáp
Kính thưa quý Phụ huynh và các bạn Thiếu nhi, Chúa nhật 05/6/2016, Thiếu nhi tập trung lúc 08g30, ôn hát và Thánh lễ. Sau lễ các bạn sẽ có những việc sau:
Kính thưa quý Phụ huynh và các bạn Thiếu nhi,
 
Chúa nhật 05/6/2016, Thiếu nhi tập trung lúc 08g30, chào cờ đầu tháng, ôn hát và Thánh lễ. Sau lễ các bạn sẽ có những việc sau:
 
1) Các Phân đoàn tổ chức thi học kì II dành cho các bạn không đến tham gia ngày thi chính thức (Chúa nhật 29/5/2016).
 
Vào 08g15 sáng Chúa nhật 29/5/2016, cha Phụ trách đã sửa đổi, bổ sung quy định điểm thi lại hoặc thi không đúng ngày thi chính thức, như sau:
 
- Điểm thi tối đa của Thiếu nhi vắng có phép ngày thi chính thức được cha Phụ trách duyệt là: 8 điểm.
 
- Điểm thi tối đa của Thiếu nhi vắng không phép ngày thi chính thức là: 5 điểm.
 
2) Phân đoàn Ấu nhi 3 thi vấn đáp tại Từ đường Phục sinh, chuẩn bị cho ngày lãnh nhận Bí tích Xưng tội và Rước lễ lần đầu.
 
3) Các bạn Thiếu nhi đã thi học kì II thì học tập và sinh hoạt theo chương trình của Phân đoàn.
 
Mong quý Phụ huynh nhắc nhở các bạn Thiếu nhi ôn bài, có mặt đúng giờ, tham dự đầy đủ giờ lễ cùng giờ học và đúng đồng phục.