Cầu nguyện cho ông cố Phêrô Nguyễn Văn Nghị

Cầu nguyện cho ông cố Phêrô Nguyễn Văn Nghị
Thông báo:

        Ông cố Phêrô Nguyễn Văn Nghị ( thân phụ  của thầy Giuse Nguyễn Văn Nghi ) đã được Chúa gọi về vào lúc 6g30, ngày 28 tháng 03 năm 2017. Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 9g30, thứ tư, ngày 29 tháng 03 năm 2017 tại giáo xứ Văn Hải, Giáo phận Phát Diệm. Sau đó, linh cữu được an táng tại nghĩa trang Giáo họ Trị Sở, giáo xứ Văn Hải. Kính xin quý Cha, quý Tu sĩ, các em thiếu nhi cùng toàn thể cộng đoàn thương cầu nguyện cho ông cố Phêrô được sớm hưởng nhan thánh Chúa.