Cha Phaolo Nguyễn Hải Đăng, OP, chia tay Đoàn TNTT

Cha Phaolo Nguyễn Hải Đăng, OP, chia tay Đoàn TNTT
     Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) trân trọng thông báo, Cha Phaolo Nguyễn Hải Đăng, OP, nguyên Phụ tá Đoàn TNTT kiêm Huấn giáo đã chính thức ngừng cộng tác với Đoàn TNTT kể từ tháng 4 năm 2018. Sau khi chia tay Đoàn TNTT, Cha sẽ ra nước ngoài để định cư và công tác. Chúng con xin quý cộng đoàn cùng thêm lời cầu nguyện cho chuyến đi của Cha được bình an, cho con đường phục vụ đang chờ đón Cha được Thiên Chúa hằng nâng đỡ.
 


Từ trái sang: Cha Giuse Lưu Công Chỉnh, Cha Phaolo Nguyễn hải Đăng

 
Ban truyền thông TNTT