Chuẩn bị cho Chúa Nhật Lễ Lá 09.4.2017

Ban Truyền Thông Đoàn Thiếu Nhi gửi đến Phụ huynh lịch Phụng vụ và sinh hoạt của Lễ Lá trong Mùa Chay 2017. Kính mong Qúy Phụ huynh theo dõi và nhắc nhở tham các thiếu nhi tham dư đầy đủ và đúng giờ.