Công bố tân Ban Điều Hành, nhiệm kỳ 2017 - 2019

Chủ nhật - 10/09/2017 03:52
            Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Xứ đoàn Maria – Mẹ Thiên Chúa xin được công bố đến toàn thể cộng đoàn Dân Chúa, tân Ban Điều Hành, nhiệm kỳ 2017 - 2019, Xứ đoàn Maria – Mẹ Thiên Chúa, bao gồm:

DANH SÁCH TÂN BAN ĐIỀU HÀNH

   1. Đoàn Trưởng: anh Giuse Phạm Đức Chung Thảo   
          

   2. Đoàn phó Nội vụ: chị Maria Nguyễn Thị Hoàng Thu
              

   3. Thư Ký: chị Đa Minh Nguyễn Như Thiên Thuận    
 

   4. Thủ Quỹ: chị Catarina Nguyễn Quỳnh Ngọc       
      

   5. Phụng vụ: chị Têrêsa Phạm Thiều Mi
                          

   6. Phụ tá Phụng vụ: chị Maria Trần Thảo Uyên
                          

   7. Truyền thông: anh Antôn Đinh Viết Lộc       
                    

   8. Phụ tá truyền thông: anh Gioan B. Nguyễn Anh Vũ        
           

   9. Trưởng Ngành Ấu: anh Giuse Nguyễn Duy Khánh    
              

   10. Trưởng Ngành Thiếu: chị Têrêsa Nguyễn Ngọc Minh Tâm     
      

   11. Trưởng Ngành Nghĩa: chị Đa Minh Nguyễn Như Thiên Thuận

   12. Trưởng Ngành Dự trưởng: chị Maria Nguyễn Thị Hoàng Thu

            Như vậy, Ban Điều Hành Đoàn Thiếu Nhi, nhiệm kỳ 2017 – 2019, có 10 thành viên ưu tú, được hội đồng Huynh Trưởng tín nhiệm, để cộng tác với cha Tuyên Úy, quý Thầy và quý Soeur Trợ Úy, các Trợ Tá Ban Đại Diện phụ huynh, trong công việc làm đầu tàu dẫn dắt Đoàn Thiếu Nhi Giáo xứ Đa Minh đi trên con đường hoàn thiện như Thiên Chúa là Đấng hoàn thiện. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Xứ Đoàn, trả công bội hậu cho từng anh chị.
  
Ban Truyền Thông TNTT
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông.

Địa chỉ văn phòng: Tầng trệt Trung tâm Mục vụ Đa Minh, số 190 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: --- | Email: 
---