Lễ Tro (Thứ 4, 01/03/2017)

Thứ hai - 27/02/2017 02:15
Thứ 4, 01/03/2017 (Lễ Tro - Giữ chay và kiêng thịt)

Thời gian: Lễ 1: 05:00 - Lễ 2: 06:00 - Lễ 3: 17:30 - Lễ 4: 19:00

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông.

Địa chỉ văn phòng: Tầng trệt Trung tâm Mục vụ Đa Minh, số 190 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: --- | Email: 
---