Thư mời họp phụ huynh đầu năm

Thứ tư - 20/09/2017 11:23

THƯ MỜI

Kính gởi quý Phụ huynh của em: .....................................................................................................
Thuộc Phân đoàn: ....................................................................
Để tạo sự thống nhất về đường hướng hoạt động cho cả năm học, Đoàn thiếu nhi trân trọng kính mời quý phụ huynh, có con em đang theo học giáo lý tại Giáo xứ, tham dự buổi họp phụ huynh đầu năm học:
- Vào lúc 10g15, Chúa nhật, ngày 24 tháng 09 năm 2017, tại Trung Tâm Mục vụ Giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông.

Nội dung:       
- Tổng kết tình hình thiếu nhi đầu năm học.
- Định hướng chương trình Học kỳ I.
- Thông báo những quy định liên quan.
        Trong tinh thần liên đới, chia sẻ trách nhiệm giáo dục đức tin cho thế hệ con em, kính mong Quý vị quan tâm và hiện diện với chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho Quý vị.
        Chân thành cám ơn.

Gx. Đa Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2017

Phụ trách Đoàn
 
Lm. Giuse Trần Văn Việt,OP
 
* Xin Quý Phụ huynh trao lại THƯ MỜI NÀY cho Đoàn khi đi họp.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông.

Địa chỉ văn phòng: Tầng trệt Trung tâm Mục vụ Đa Minh, số 190 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: --- | Email: 
---